วิสัยทัศน์

          “เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุขภายใน 5 ปี”

สำนักงานตรวจสอบภายใน

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

สำนักงานตรวจสอบภายใน 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการและมาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อช่วยให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประจำปี 2563

แผนการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประจำปี 2563

อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประจำปี 2564

 

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ : สำนักงานตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

         49 ถนน ช้างเผือก  อำเภอ เมืองนครราชสีมา  ตำบล ในเมือง

         จังหวัด นครราชสีมา 30000

Email. IA111MNRH@gmail.com

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now